Cursisten in een les Nederlands voor Gevorderden
Slide One

Onze werkwijze

Hoe gaan wij precies te werk als taleninstituut Nederlands? Voordat een deelnemer bij ons een taaltraining volgt, hebben wij eerst een uitgebreide intake met u als opdrachtgever. Waar loopt uw personeel precies tegenaan tijdens het werk? Wat is de opleidingswens? Samen brengen we de trainingsdoelen in kaart.

Niveau bepalen

Als de deelnemers aan onze training geen beginners zijn of als wij het vermoeden hebben dat er onderling niveauverschillen zijn, voeren wij daarna een niveaubepalingstest uit. Deze bestaat uit een korte spreek- en/of schrijfvaardigheidstest. Deze test kunnen wij telefonisch, per e-mail of op locatie afnemen. Het testresultaat geeft ons inzicht in het gemiddelde taalniveau, waardoor wij een goede inschatting van de trainingsdoelen en de tijdsinvestering kunnen maken.

Offerte

Na de intake brengen wij een offerte uit. Die is pas definitief als u akkoord bent met de inhoud van de training en de afspraken die erin staan. Het is altijd mogelijk om feedback te geven op de offerte. Als het mogelijk is, doen wij een nieuw voorstel. Meer weten over de kosten? Deze vindt u op de pagina Tarieven.

De spelregels

Bij de start van de training krijgt elke deelnemer een lesboek met toegang tot online-materiaal voor de duur van één jaar. En een werkmap met daarin aanvullend lesmateriaal, het lesrooster en de spelregels. Denk aan afspraken over tijdig afmelden en huiswerk. (met een wekelijks update voor de opdrachtgever) Op die manier verloopt de training zo soepel mogelijk.

Ervaringsgericht Nederlands leren

Om Nederlands te leren spreken en begrijpen hebben de buitenlandse werknemers elkaar en andere collega’s nodig. Samen bepalen ze het succes. Dit betekent dat zowel de receptionist als de secretaresse en collega’s op de werkplek meedoen met het uitvoeren van interactieopdrachten en het geven van effectieve feedback. Zo oefenen de anderstalige collega’s de leerstof ook in de praktijk met collega’s en in alledaagse situaties.

Onze trainers

Onze hoogopgeleide trainers zijn het visitekaartje van Dutch Language Centre. Al onze docenten zijn moedertaalsprekers en hebben meerdere jaren ervaring in het geven van taaltrainingen in het bedrijfsleven. Een persoonlijke aanpak, inlevingsvermogen en creativiteit zijn voor ons sleutelwoorden. Wij streven naar een zo hoog mogelijk rendement in een voor de deelnemers stimulerende en ontspannen werksfeer.

Afronding

Wij zijn pas tevreden als u dat bent. Daarom houden wij een tussentijdse evaluatie. Mochten er dingen zijn die u of uw medewerkers graag anders zien, dan kunnen we het programma aanpassen. Aan het eind van de training ontvangt u een schriftelijke eindrapportage. Daarin geven wij aan of een cursist voldoende zelfredzaam is of dat wij nog een vervolg aanraden. Ook geven wij tips aan u als werkgever om het behaalde niveau vast te houden. De rapportage lichten wij graag toe in een persoonlijk gesprek.

ERK

Als Nederlands taalinstituut vinden wij het belangrijk dat uw medewerkers met de best mogelijke resultaten een training afronden. Wij werken daarom met het Europees Referentiekader voor Taalniveaus. Zo weet u precies op welk taalniveau uw medewerker(s) les krijgt.

Meer informatie of vragen?

Heeft u een vraag cursus of wilt u meer informatie? Neem dan gerust Contact met ons op. Wij denken graag met u mee!

Vraag vrijblijvend een offerte aan