Cursisten in een les Nederlands voor Gevorderden
Slide One

Dutch Language Centre steunt Stichting Lezen&Schrijven

Dutch Language Centre steunt de Stichting Lezen&Schrijven in hun missie om de laaggeletterdheid in Nederland te verminderen. Gemakkelijk kunnen lezen, schrijven en rekenen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen (Algemene Rekenkamer, 2016).

Dat heeft grote impact op hun persoonlijke leven en hun werk. Een vrachtbrief is een puzzel. Een simpel formulier is een onoverkomelijke klus. In transport en logistiek kampt bijna één op de tien werknemers met dat probleem. 

TAAL VOOR HET LEVEN 

Stichting Lezen & Schrijven richt zich met het samenwerkingsprogramma Taal voor het leven op het verminderen van laaggeletterdheid. De stichting stimuleert en ondersteunt werkgevers om ook op de werkvloer hun verantwoordelijkheid te nemen en hun werknemers een veilige en vertrouwde leeromgeving te bieden.

Dutch Language Centre onderschrijft het belang van dit samenwerkingsprogramma ter vermindering van laaggeletterdheid. Door te werken aan taal, rekenvaardigheden en digitale vaardigheden kunnen laaggeletterden weer meedoen in de samenleving.

Onze bijdrage

Daar willen wij graag ons steentje aan bijdragen. Met onze taaltrainingen Nederlands én met een donatie. Op maandag 20 januari 2020 was het zover! De uitreiking van de opbrengst van onze doneeractie van vorig jaar t.b.v. Stichting Lezen &Schrijven. In de OBA van Amsterdam nam Inge van Dommelen Senior Projectleider Groot Amsterdam een cheque van € 500 in ontvangst. We hopen met onze actie een leuke bijdrage te leveren aan het mooie werk van Stichting Lezen&Schrijven! https://lnkd.in/dfEW7pZ  


Vraag vrijblijvend een offerte aan