Buitenlandse werknemers in een incompany taaltraining Nederlands  voor het bedrijfsleven
Slide One
Taaltrainingen Nederlands
voor het bedrijfsleven

Cursus Nederlands op de werkplek

 Een cursus Nederlands op de werkplek is bedoeld voor anderstalige medewerkers die in het Nederlands moeten communiceren en taalproblemen ervaren op de werkplek. Een vlotte en correcte taalvaardigheid in het Nederlands draagt bij aan een professionele indruk. Hoe breng je een boodschap of instructie over op een heldere en duidelijke manier? Hoe voer je een professioneel gesprek en hoe schrijf je een effectieve e-mail of brief?

Duidelijke taal op de werkplek

Op de werkplek kan het als anderstalige soms lastig zijn om een boodschap helder over te brengen of mee te praten met Nederlandse collega’s. Hoe zorg je voor eenduidige communicatie van je medewerkers richting klanten en collega’s? Helder communiceren is van belang zodat de boodschap goed overkomt bij de klant of de collega’s. In de cursus Nederlands op de werkplek wordt aandacht besteed aan praktische vaardigheden die medewerkers nodig hebben in hun dagelijkse werk. In de lessen ligt de focus dan ook op duidelijk en doelgericht taalgebruik. Grammaticale correctheid is daarbij in eerste instantie ondergeschikt aan de begrijpelijkheid.

Incompany Nederlands op de werkplek

De cursus Nederlands op de werkplek vindt plaats op locatie op een door de opdrachtgever gewenst tijdstip.  De werknemers werken met praktijkgerichte voorbeelden en oefeningen die aansluiten bij de dagelijkse werkzaamheden. Ze kunnen de het geleerde direct praktisch toepassen op werkplek.

Schrijfvaardigheid Nederlands op de werkplek

Voor werknemers voor wie de focus meer ligt op schrijfvaardigheid zoals het schrijven van werkoverdrachten is er de cursus Schrijfvaardigheid Nederlands  Ligt de focus op het schrijven van zakelijke klantgerichte teksten dan is een cursus Zakelijk Nederlands meer geschikt.

Interculture aspecten

Net als in onze andere reguliere cursussen Nederlands voor beginners en Nederlands voor gevorderden  wordt ook in de cursus Nederlands op de werkvloer aandacht besteed aan de Nederlandse cultuur en maatschappij. Kennis van de gewoontes, gebruiken en regels van het land waarin men woont, verbetert de integratie en de communicatie met Nederlanders.

Vraag vrijblijvend een offerte aan