buitenlandse werknemers die Nederlands praten op de werkvloer
Slider

Nederlands op de werkvloer

Of het nou om een consultant in de ICT gaat of om een productiemedewerker, het is belangrijk dat uw medewerker Nederlands kan spreken en begrijpen. Daarom biedt Dutch Language Centre de training Nederlands op de werkvloer. Op maat gemaakt en incompany.

Communicatie is in elke sector belangrijk. Medewerkers moeten op hun werkplek in het Nederlands kunnen communiceren met collega’s, hun leidinggevenden en met klanten. Speciaal voor medewerkers die nieuw zijn in Nederland en medewerkers die al langer in Nederland wonen, maar een taalachterstand hebben, is er de training Nederlands op de werkvloer. We werken volgens het Europees Referentiekader Talen (ERK). 

ICT-sector

In de ICT-sector werken steeds meer anderstalige werknemers die zich in Nederland hebben gevestigd. Voor bijvoorbeeld consultants is het belangrijk om in het Nederlands zakelijke relaties aan te gaan en te onderhouden. Maar ook om voor hun Nederlandstalige collega’s te kunnen inspringen, presentaties te houden. Of om mee te kunnen praten tijdens het wekelijks overleg of stand-up. Zeker als ze in de toekomst een hogere functie willen bekleden, is Nederlands spreken en begrijpen op het werk onontbeerlijk.  

Inhoud training

Heeft uw medewerker al enige basiskennis van het Nederlands? Dan bepalen we voor de start van de training het huidige niveau. Zo stemmen we de training zo goed mogelijk af op iemands kunnen en wensen.

Het opleidingstraject Nederlands is opgedeeld in de volgende onderdelen: 

  • Niveaubepaling (voor wie over enige basiskennis van het Nederlands beschikt)
  • Taaltraining (mogelijk van niveau A1 tot aan B2)
  • Interactieopdrachten op de werkplek
  • Tussentijdse evaluaties

Om het Nederlands goed te leren spreken en begrijpen hebben de nieuwe werknemers hun Nederlandssprekende collega’s hard nodig. Samen bepalen ze het succes. Dit betekent dat zowel de receptionist, als de secretaresse of de leidinggevenden meedoen met het uitvoeren
van interactieopdrachten en het geven van effectieve feedback.

Medewerkers in de productiesector

Problemen met werkwoorden vervoegen, moeite met lezen en schrijven en gebrekkige kennis van woorden die betrekking hebben op de directe werkomgeving. Dit zijn een paar voorbeelden van taalproblemen waar productiemedewerkers tegenaan kunnen lopen. Met als gevolg communicatieproblemen en vertraging in het uitvoeren van hun werkzaamheden. Met onze training zorgen wij dat uw medewerker zelfstandiger functioneert en meer verantwoordelijkheid neemt op de werkvloer.

Inhoud training

Voordat de training start, nodigen we uw medewerker uit voor een intake om het huidige niveau te bepalen. Zo stemmen we de training zo goed mogelijk af op uw wensen en die van uw medewerker.

Enkele voorbeelden van leerdoelen die in de training aan bod komen:

  • het begrijpen van veel voorkomende werkinstructies
  • de belangrijke voorschriften en protocollen op de werkvloer begrijpen
  • afspraken kunnen maken en deze in eenvoudige bewoordingen samenvatten
  • vragen kunnen stellen over gemaakte afspraken
  • vertrouwd zijn met het geven/ontvangen van feedback van leidinggevenden

Ervaringsgericht leren


Leidinggevenden die hun medewerkers helpen ervaringsgericht te leren, verhogen het rendement van de training. Het toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden in de vorm van een oefening op de werkvloer is een zeer effectieve manier van inslijpen. Om het rendement zo groot mogelijk te maken betrekken we de leidinggevenden bij de training, zodat de deelnemer ook Nederlands op het werk kan oefenen.

Huiswerk

Huiswerkopdrachten zijn een belangrijk onderdeel van onze training. Kennis opdoen is voor een groot deel oefenen en nog eens oefenen. We gaan uit van een tijdbesteding van 2-3 uur per week.

Evaluatie

Om ervoor te zorgen dat uw medewerker straks met een tevreden gevoel de training afrondt, houden we een tussentijdse evaluatie. Zo hebben we de kans om het programma op tijd bij te sturen, mocht dat nodig zijn. Na afloopt ontvangt u een eindevaluatie en eventueel advies voor een vervolgtraject.

Meer weten over onze aanpak? Op de pagina Onze werkwijze leest u uitgebreid hoe wij te werk gaan.

Kosten

Voor een eerste indicatie van de kosten kunt u terecht op onze pagina Tarieven. Wij maken echter altijd een offerte op, volledig op maat gemaakt. Iedere werknemer heeft tenslotte een ander basisniveau en andere wensen.

Contact opnemen

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u nog een specifieke vraag? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!